Nhà thuốc AMAKÔNG _ KHĂM PHẾT LÀO thăm tặng quà Tết 2023 cho các hộ nghèo Buôn Nà Xược, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn.